Stuurbrevet aanvragen

ICC vaarbewijs - stuurbrevet behalen bij Start2Boat

Om je stuurbrevet aan te vragen, dien je een dossier op te starten bij een watersportfederatie.
Wij werken hiervoor samen met Waterski Vlaanderen (WSV) .

Je kan het inschrijvingsdossier al opstarten voor je de cursus volgt en zo perfect een datum kiezen aansluitend aan de cursussen. Je schrijft digitaal in via een link op de website en de federatie vervolledigt je dossier. Je ontvangt een token waarmee je bij de overheid, ook weer digitaal, datum en locatie kan vastleggen - mogelijkheid te Antwerpen, lokalen FOD mobiliteit.

De theoretische examens worden elektronisch afgelegd doorheen het ganse jaar, rechtstreeks bij de overheid FOD Mobiliteit.

De examenplaatsen en dagen die momenteel beschikbaar zijn:

  • Oostende, Natiënkaai 5 te 8400 Oostende op maandag en woensdag van 8 tot 12 uur & van 13,30 tot 14,30 uur
  • Antwerpen, Posthoflei 5 te 2600 Berchem op maandag en donderdag van 9 tot 12 uur & van 13,00 tot 15,00 uur
  • Brussel, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel op donderdagnamiddag van 13 tot 16 uur

De beide examens, beperkt en algemeen stuurbrevet, leg je af op PC - beide bestaan uit diverse meerkeuzevragen zonder giscorrectie.

Samen met het attest van praktijk en het welslagen in het theoretisch examen, kan je nu je stuurbrevet aanvragen bij de federatie. Eenmaal je het gepast stuurbrevet bezit, kan je het Belgisch ICC bekomen, via een louter administratieve aanvraag.

Disclaimer

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Start2Boat enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Start2Boat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Contact Details


Email: info@start2boat.be
Website: www.start2boat.be
Facebook: www.facebook.com/Start2boat

Krommehamlaan 32,
9031 Drongen,
België,
btw nr: BE0647988308